คุณสมบัติเบื้องต้นของนักสืบ

การเป็นนักสืบนั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จ ได้นั่นก็คือความเป็นมืออาชีพ

การเป็นนักสืบนั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จ ได้นั่นก็คือความเป็นมืออาชีพ สำหรับการ ดำเนินงาน การที่จะเป็น นักสืบ

ที่เก่ง หรือ ที่ดี มีคุณภาพนั้น เกิดเรื่องที่ยาก ควรจะมี ความมานะอดทน และก็ ใช้ ความเยรพยายามสูง บางคดี จะต้องอดทน บางคดี

จำเป็นต้อง ใช้เวลา สอบปากคำ หาร่องรอย เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก สำหรับคุณลักษณะ ของ นักสืบ ที่ดี ควรต้อง ยึดหลัก 8

ราชการซึ่ง มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

การเป็นนักสืบนั้น สิ่งที่จะช่วยให้นักสืบประสบความสำเร็จ

1.ต้องมีใจรัก

บุคคล ที่จะ เข้ามาเป็น นักสืบ นั้น ขั้นตอนแรก จะต้องมี ใจรักงาน สอบปากคำ พูดอีกนัยหนึ่งงาน ใดก็ตาม ถ้าหากได้ ปฏิบัติงาน ที่

ตัวเองรัก และก็ ชอบแล้ว ย่อมประสบผลสำเร็จ และก็งาน นั้นก็ จะบรรจุวัตถุประสงค์ ดังที่ ปรารถนา แต่ว่า ถ้าเกิดถูก บังคับ ให้ปฏิบัติ

งาน ที่เกลียดชัง แล้วก็ เป็นงานที่ ไม่ถนัดไหมมีใจ รักแล้ว ก็อาจจะทำให้ กำเนิด ปัญหา ในงาน นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้าน การ

ไต่ถามเป็น งาน ที่จะ จะต้อง ใช้ความทรหดอดทน อดทน รวมทั้ง ควรมีความขยันหมั่นเพียร ก็เลยจะก่อให้ ผลงาน ออกมา อย่างมี

คุณภาพ

2. ต้องมีความรอบรู้

นักสืบที่ดีต้องมีความรอบรู้ดังนี้

2.1 ต้องรู้ตัวบทกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง กฎข้อบังคับ ตลอดจนการเขียนรายงานการสืบสวน ต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ

อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันทั้งระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายบางอย่างได้เปลี่ยนแปลง แก้ไขใหม่ ถ้ายึดหลักเก่าอยู่ก็อาจจะผิด

พลาดจนอาจะเกิดปัญหากับระบบงาน และนำความเสียหายมาสู่หน่วยงานและตนเองได้

2.2 ต้องรู้จักวิธีการสืบสวนก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างดี นักสืบที่ดีต้องรู้จักคนทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกประเภท และจะต้องมีการสังเกต

จดจำที่ดี การสืบสวนนั้นถึงแม้ว่าความผิดยังไม่เกิดนักสืบต้องเสาะแสวงหาและมีความรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อที่จะใช้เป็น

แนวทางในการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมได้
2.3 ความรู้ทั่วไปในท้องถิ่น ต้องรู้จริงหลับตามองเห็นภาพตรอกซอยต่าง ๆ บ้านบุคคลสำคัญ บ้านนักธุรกิจ บ้านในย่านชุมชน

แออัด โดยเฉพาะบ้านในย่านที่มีการกระทำผิดกฎหมาย

2.4 ความรู้เกี่ยวกับประวัติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องหาคดีอาญา หรือบุคคลพ้นโทษ บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม บ่อนการพนัน

มือปืน เป็นต้น

2.5 รู้จักแสวงหาข่าวจากแหล่งข่าวสารจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านตัดผม อู่ซ่อมรถยนต์ต่าง ๆ หญิงเสิร์ฟ

อาหาร เพราะ บุคคลเหล่านี้เป็นแหล่งข่าวที่จำเป็นสำหรับงานสืบสวนอย่างมาก

2.6 นักสืบที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน หาความรู้เรื่องยุทธวิธีตำรวจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการปิดล้อมตรวจค้นการจับกุม การใช้

อาวุธ และควรศึกษาข้อมูลของคนร้ายให้ดีก่อนว่าเป็นคนร้ายประเภทใด เมายาบ้า บ้าคลั่ง จับตัวประกัน หรือมือปืนรับจ้าง ข้อมูล

เหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการตัดสินใจของนักสืบว่าจะต้องใช้วิธีใดเข้าทำการจับกุม เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

3. ต้องมีความริเริ่ม

 

นักสืบที่ดีจะต้องมีความคิดริเริ่มหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานสืบสวนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รู้จักที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบสวน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องซีซีทีวี เครื่องถ่ายวีดีโอ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป

เป็นต้น

4. ต้องมีความรวดเร็ว

นักสืบที่ดีจะต้องยึดหลักรวดเร็ว ทันทีทันใด เมื่อมีเหตุหรือคดีเกิดขึ้นจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

ต้องรีบไปที่เกิดเหตุโดยทันที เพราะถ้าคนร้ายหลบหนีไปไม่ไกลสามารถติดตามจับกุมได้ทัน หรือถ้าคนร้ายหลบหนีไปแล้ว ก็จะ

พบเห็นพยานหลักฐานได้มากที่สุด และทำให้ชาวบ้านเชื่อถือว่าตำรวจให้ความสนใจ และอาจพบปะพยานที่เห็นเหตุการณ์อยู่บริเวณ

ที่เกิดเหตุ

ต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้วิทยาการมาทำการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พยายามตรวจค้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงให้ละเอียดเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้

สอบถามเจ้าของบ้านและพยานที่เกิดเหตุ เพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้มากที่สุด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน

5. รอบคอบ

นักสืบที่ดีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ไการหาข่าว การสังเกตจดจำ มีไหวพริบปฏิภาณในการทำงาน ไม่ตกใจง่าย

ไม่ประมาท กระทำการด้วยปัญญา ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการณ์ที่ดี ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และต้องวางแผนภายในขีดจำกัด

ของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. รับผิดชอบ

นักสืบที่ดีจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น มีความซื่อสัตย์ ไม่มีนิสัยคดโกง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่เล่นการพนัน ไม่

ประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ไม่พูดปดหรือโกหก, รับผิดชอบต่องาน เช่น มีการรายงานผลการปฏิบัติ ไม่ทิ้งงาน โดยไม่มีเหตุผล รักษา

ความลับของหน่วย มีความจริงใจต่องาน และเพื่อนร่วมงาน

7.ไร้ร่องรอย

นักสืบ ที่ดี จะต้องดำเนินการ โดย ไม่มี ร่องรอย อีกทั้งก่อน ดำเนินการ ควรจะมีการอำพรางตัว หรือ ปลอมตัว เข้าไป ทำงาน โดย ไม่

ให้ผู้ใดกันแน่ มองเห็น ร่องรอย ว่ามา ทำ อะไร ที่ไหน เพื่อกับราษฎรรมทั้งเขตแดนได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งหลัง ดำเนินงาน จำเป็น

ต้อง ปกปิด ไม่ให้คนไหน ทราบว่า นักสืบ เข้าไปหา ข่าวสารดังนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ของตัวเอง แล้วก็คนที่ พวกเรา เข้าไป

ขอ ข่าวสาร

8. ร่างกายต้องพร้อม

นักสืบที่ดีจะต้องมีการฝึกฝน ออกกำลังกาย เตรียมพร้อมในเรื่องกำลังที่จะทำงานได้ทุกสถานการณ์ มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน

 

โดยสรุป นักสืบ ที่มีคุณภาพ นั้น ควรมี ใจรัก มีความฉลาด ไหวพริบปฏิภาณ รวมทั้งตั้งใจ ที่จะดำเนินการนั้น ให้ประสพ

ความสำเร็จ ไม่ท้อถอย เมื่อเจอปัญหา ก็เลย จะต้องรำลึกเสมอ ว่า อาชญากรรม ทุกชนิด จำต้อง เหลือร่องรอย หรือ

หลักฐานไว้เสมอ หลักฐาน นั้นเจอ ได้ใน จุดเกิดเหตุ หรือ รอบๆ ใกล้เคียง นั่นเอง ขึ้นกับ ตัวนักสืบ ว่าสามารถ ที่จะ ศึกษา

และทำการค้นพบ หลักฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือ

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป สืบชู้สาว

ป้ายกำกับ:, ,