อาชีพบอดี้การ์ด BODYGUARD

อาชีพบอดี้การ์ด ถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่มีความเสี่ยงสูง

อาชีพบอดี้การ์ด ถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่มีความเสี่ยงสูง ในการทำงานในภาระกิจต่างๆ สำหรับอาชีพบอดี้การ์ดต้องบอกเลยว่าไม่สามารถมาเป็นกันง่ายๆ กว่าจะมาเป็นบอดี้การ์ดได้ แต่ละคนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และต้องผ่านการฝึกจากสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัย โดยในส่วนการฝึกอารักขาบุคคลสำคัญนั้น หลักสูตรการอารักขาค่อนข้างเป็นความลับ ไม่เป็นที่เปิดเผย เนื่องด้วยเทคนิคและยุทธวิธีการฝึกต่างๆ หากเป็นที่รู้อย่างเปิดเผยจะทำให้การทำงานของทีมบอดี้การ์ดอารักขาบุคคลสำคัญ หรือวีไอพีทำงานยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลายท่านที่สนใจในอาชีพบอดี้การ์ดที่อยากทราบข้อมูล เราจึงสรุปคร่าวๆ มาเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้น ดังนี้ private detective bangkok

คุณสมบัติของบอดี้การ์ด (Bodyguard)

อาชีพบอดี้การ์ด ถือได้ว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่มีความเสี่ยงสูง

1. บอดี้การ์ด ควรมีรูปร่างที่ดีจะสร้างบุคคลิกภาพให้ดูดี VIP ทุกคนต้องการบอดี้การ์ด รูปร่างและบุคคลิกที่ดี บอดี้การ์ด รูปร่างกำยำ สันทัด มีกล้ามเนื้อ ดูน่ายำเกรง เพราะฉะนั้นใครมีความสูงมาตราฐานขอให้หมั่นออกกำลังครับ เราจะได้ความแข็งแรงเพื่อที่พร้อมที่จะทำงานในทุกสถานะการณ์ และหุ่นที่ดูแข็งแรง น่าเกรงขาม และยังรวมทั้งหน้าตาทรงผม ต้องดูสะอาดเรียบร้อย เสื้อผ้าต้องสะอาด และดูมีความเป็นมืออาชีพ

2. บอดี้การ์ด มีหน้าที่ พา VIP หลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น คติที่ควรจำ สำหรับบอดี้การ์ด คือ การหลีกเลี่ยงย่อมดีกว่าการต้านทาน การต้านทานดีกว่าการบาดเจ็บ การบาดเจ็บดีกว่าการพิการ และการพิการย่อมดีกว่าการเสียชีวิต เมื่อไหร่ที่มีการใช้กำลังเกิดขึ้นไม่ว่า

จะชกต่อย หรือ ใช้อาวุธ นั่นย่อมหมายถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ VIP ทั้งทางด้าน ร่างกาย และจิตใจ และถือว่าภาระกิจนั้นล้มเหลว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บอดี้การ์ดอาชีพ จะต้องผ่านการฝึกทั้ง ศิลปป้องกันตัว การใช้อาวุธต่างๆ ให้มีความชำนาญ พร้อมรับสถานะการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

3. บอดี้การ์ด หน้าที่ที่สำคัญ คือ ดูแลความปลอดภัยของ VIP แม้แต่คนใกล้ตัว หรือคนที่มาติดต่อสื่อสารกับ VIP ก็ต้องคอยระวัง ภาระกิจที่ถูกมอบหมายให้ดูแลใคร ก็ดูแลอารักขาเฉพาะบุคคล คนนั้นเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ติดตาม แต่ต้องทราบว่าผู้ติดตามมีใครบ้าง และสำคัญกับ VIP อย่างไร มากน้อยแค่ไหน

4. บอดี้การ์ด ควรหาข้อมูลจากโลก social และใช้ social ให้เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ของ VIP ศัตรู หรือ คนปองร้าย หรือ สถานที่ต่างๆ ที่ VIP จะไป บอดี้การ์ดมืออาชีพนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น โทรศัพท์ ต้องเป็น smart phone สามารถหาข้อมูลต่างๆ ได้ทันท่วงที บางคนมีโทรศัพท์ที่ทันสมัยแต่ปล่อยให้ internet หมดก็มี เพราะฉะนั้น ทั้งโทรศัพท์ และ internet ต้องพร้อมเสมอ

5. บอดี้การ์ด นั้นมีชีวิตไม่แน่นอนไม่เหมือนในหนัง ชีวิตบอดี้การ์ดต้องตื่นก่อน นอนที่หลังเจ้านายเสมอ และหมั่นตรวจสอบข่าวสารประจำวันทุกวัน เตรียมแผนการณ์ สำหรับวันต่อไป การทำงานทั่วไป จะต้องมาถึงสถานที่นัดหมาย อย่างน้อย 1 ชม. เพื่อสำรวจสถานที่ ที่นัดหมาย สำรวจเส้นทางกับคนขับรถ เช็คความพร้อมของตัวเอง รวมทั้งเสื้อผ้า หน้าผม

6. บอดี้การ์ด ต้องทำงานให้เหมือนแสดง เมื่ออยู่ในการทำงาน ทำให้เหมือนแสดงภาพยนตร์ ที่ได้รับให้อยู่ใน บทบาทบอดี้การ์ด อยู่ในบุคคลิกบอดี้การ์ดจนกว่าจะได้ยินผู้กำกับ สั่งคัท แน่นอนนั่นคือ เสร็จงาน ส่ง VIP เรียบร้อยบางคนพอลับตากับ VIP ก็จะรีแลกซ์ บางคนนั่งหลังค่อม บางคนนั่งเล่นมือถือ การเป็นบอดี้การ์ดมืออาชีพนั้น ไม่ว่าต่อหน้า หรือ ลับหลัง VIP ต้องอยู่ในคาแรกเตอร์ บอดี้การ์ด ตลอดเวลา

7. บอดี้การ์ด ควรจะเป็นยิ่งกว่าบอดี้การ์ด บอดี้การ์ดที่เก่งๆ จะทำเสมือน เลขา ของ VIP ด้วย

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องเช็คเเล้วเช็คอีก เพื่อให้แน่ใจว่า VIP ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง บอดี้การ์ดมืออาชีพ จะได้รับความไว้วางใจจาก VIP ต้องคอยตรวจสอบเรื่องต่างๆ ให้ VIP เช่น บางที คนขับรถ อาจจะขับผิดเส้นทาง หรือใช้เส้นทางอันตราย บอดี้การ์ดมืออาชีพ จะต้องดูแล ในทุกๆเรื่อง ถึงแม้ว่า บางที VIP จะมีคนทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว แต่เราต้องเช็คความถูกต้อง ความเรียบร้อยอีกครั้ง

8. บอดี้การ์ดที่ดี สิ่งที่ไม่ควรทำ คือ ขอถ่ายรูปกับ VIP แน่นอนทุกคนอยากมีรูปผลงาน แต่เราสามารถ หาได้จากสื่อ social ต่างๆ และระวังเรื่องที่จะทำให้ VIP รู้สึก อึดอัด รำคาญ บอดี้การ์ดต้องรู้จักวิธีรูปแบบการเดินตาม VIP ที่ถูกต้อง หรือนิสัยใจคอของ VIP ด้วย

9. บอดี้การ์ด ต้องเก็บความลับเป็น พึงระวังเอาไว้ว่าความลับของ VIP ความลับของการทำงาน ความลับของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

10. บอดี้การ์ด ควรมีความรู้ข้อบทกฎหมายต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่โดยที่ต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายแห่งราชอณาจักรไทย และกฎหมายสากลพื้นฐาน

11. บอดี้การ์ด ต้องเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

12. บอดี้การ์ด ต้องเป็นผู้มีวุฒิภาวะ ทั้งอารมณ์ ความคิด และ จิตใจ ที่ดี ต่างเป็นที่รู้กันว่าอาชีพบอดี้การ์ดเป็นอาชีพที่ต้องมีความอดทนสูงทั้งสภาวะแวดล้อม รวมถึงแรงกดดันในสถานการณ์คับขันต่างๆ บอดี้การ์ดจึงจำเป็นต้องมีสติและมีสมาธิที่ดีเพื่อพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

ยุทธวิธีการฝึก ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ของอาชีพบอดี้การ์ด ในการฝึกอารักขาบุคคลสำคัญ มีหัวข้อสำคัญที่สรุปได้ ดังนี้

1 การฝึกความพร้อมทางด้านร่างกาย

2 การฝึกความพร้อมทางด้านจิตใจ

3 การฝึกความรู้ทางด้านการใช้อาวุธต่างๆ

4 การฝึกความรู้ทางด้านกฎหมาย

5 การฝึกความรู้ด้านการปฐมพยาบาล

6 การฝึกความรู้ด้านการวางแผนงานอารักขาคุ้มกันบุคคลสำคัญ การทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการทำงาน

อารักขาบุคคลสำคัญ

7 การฝึกความรู้ทางด้านใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย ระบบต่างๆ

8 การฝึกความรู้ด้านการผจญเพลิง

9 การฝึกความรู้ด้านการอารักขาทางบกและทางน้ำ การจัดขบวนทีมคุ้มกัน การวางแผนเส้นทางการเดินทาง

10 การฝึกความรู้ทางด้านการการขับรถทางยุทธวิธีพิเศษ

โดย 10 ข้อของการฝึกบอดี้การ์ดอารักขาบุคคลสำคัญนั้น เป็นเพียงการสรุปภาพรวมของการฝึกเบื้องต้นเท่านั้น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ ข้อมูลเชิงลึกของการฝึกบอดี้การ์ดอารักขาบุคคลสำคัญนั้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งถ้าเมื่อใดที่มีผู้รู้ข้อมูลเชิงลึกของการฝึกจะเป็นผลเสียต่อทีมบอดี้การ์ดอารักขาและตัววีไอพีบุคคลสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นข้อมูลการฝึกที่แท้จริงล้วนเป็นความลับเฉพาะเท่านั้น

จึงเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นบอดี้การ์ดนั้น ต้องผ่านการฝึกมาอย่างโชกโชน และไม่ใช่แค่การฝึกครั้งเดียวจบ แต่ต้องมีการฝึกทบทวน และการฝึกอัพเดทหลักสูตรใหม่ๆ และเทคนิคใหม่ๆสม่ำเสมอ

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป คุณสมบัติเบื้องต้นของนักสืบ

ป้ายกำกับ:, ,